Artists move not because they want to, but because they need to…

In October 2016, the writer, curator and artist Frida Sandström wrote an article for Kunstkritikk.se about art and solidarity, specifically about solidary practices in contemporary art and their impact on institutions and cultural policy in the Nordic countries today. This article provides an excellent basis for reflection about themes we will be dicussing in the seminar. Of note, Sandström writes about the residency program UNICORN – artists in solidarity, who will be speaking at “A Second Home.”

“…En annan grupp som arbetar lokalt med frågor om internationellt utbyte och mänskliga rättigheter är UNICORN – Artists in Solidarity i Malmö. Men kollegial solidaritet i fokus verkar de sedan två år tillbaka för att bjuda in konstnärer som inte anses kvalificerade som fristadskonstnärer – vilket skulle göra dem berättigade till ett tvåårigt tillfälligt arbetstillstånd – men som likväl är i behov av att under en period verka utanför sitt hemland. UNICORN verkar med knappa resurser, och bygger på att konstnärer, gallerier och grupper i Malmö själva upplåter sina resurser till den gästande konstnären.

UNICORNs första residens riktade sig sommaren 2016 till konstnärer från Ukraina. Valet av fokusland var även här ett direkt svar på en politiskt instabil situationen i landet. Till Malmö kom konstnärerna och aktivisterna Ganna Tsyba och David Chichkan, som stannade i en månad.”

You may read the article here.

(Thanks Frida for letting us share your knowledge and insight!)

Advertisement